Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is de oorsprong van dit initiatief?

Vanuit het landelijk evangelisatieplatform is de wens ontstaan om het Engelse initiatief Catholic Voices ook in Nederland te starten.

Binnen de katholieke Kerk zijn er verschillende nieuwe bewegingen, die gelovigen ondersteunen bij het op eigen­tijdse wijze vormgeven van hun geloof in het dagelijks leven. Deze groeperingen treffen elkaar op een evangelisatie platform, waarbij de gemeen­schappe­lijke wortel gezocht wordt. Hieruit is de wens ontstaan om het katholieke geloof op een toegan­kelijke manier in het publieke debat te vertegen­woordigen. Stichting Gabriël heeft op zich genomen diverse projecten te ontwikkelen waardoor dit tot stand kan komen.

Wat is Stichting Gabriël?

Een stichting voor rooms-katholieke audiovisuele publiciteits­media.

Kamer van Koophandel nummer: 41193635.

Doel: het bevorderen van publiciteit ten dienste van de verkondiging van de Blijde Boodschap van Jezus Christus zoals deze door de katholieke Kerk wordt verkondigd.

Welke projecten heeft Stichting Gabriël op dit moment:

Catholic Voices Nederland

In november 2014 en november 2015: Training van 15-20 beroeps­mensen, zodat zij in de media op een toegan­ke­lijke manier vragen omtrent het katholieke geloof kunnen uitleggen. Het zijn betrokken katholieken, maar pretenderen niet Vaticaan­kenner te zijn.

Katholiek Geluid

In 2014 en 2015: Drie cursus­dagen voor breed publiek waarbij ingegaan wordt op lastige vragen rondom het katholieke geloof, met als doel dat iedere cursist in de eigen omgeving het antwoord op dergelijke vragen goed kan verwoorden.

Hoe is Catholic Voices United Kingdom ontstaan?

Catholic Voices UK is ontstaan rondom het pausbezoek in Engeland, 2010. Twee media-experts hebben 20 jonge beroeps­mensen gevormd om issues rondom dit paus­bezoek in de media uit te leggen. Lees meer...

Wat is Catholic Voices Nederland?

Een groep Nederlandse beroeps­mensen is bereid issues rondom de synode en andere actuele thema’s in de media uit te leggen. Zij spreken als betrokken gelovigen die zich verdiept hebben in de materie. De interviews worden gegeven op persoon­lijke titel, niet als woord­voerders van de r.-k. Kerk. Deze mensen getuigen van hun geloof, hebben begrip voor anders­denkenden en willen komen tot een goed gesprek binnen het publieke debat.© Copyright 2021 Catholic Voices Nederland Facebook Facebook Twitter Twitter RSS RSS Deze website is gebouwd en wordt onderhouden door iMoose