Sprekers

Onderstaande professionals zijn beschikbaar om de media te woord te staan. Zij zijn katholieke Nederlanders die naast hun baan of studie bereid zijn om voor radio, TV en kranten het rooms-katholieke geloof helder en bondig toe te lichten.

Bregje Huisman (drs.)

Bregje Huisman is anesthesio­loog-pijn­bestrijder en consulent palliatieve zorg VUmc. Tevens is zij waar­nemend consulent Hospice Kuria, Amsterdam.

“Ik spreek graag over thema’s gerelateerd aan mijn werk in de zorg, zoals het begin en einde van het leven of gender­vraag­stukken.”

U kunt Bregje Huisman benaderen via de coördinator (06) 260 800 52, info@catholicvoices.nl of via (06) 44 80 22 26, baahuisman@gmail.com


Bregje Huisman

Jan-Willem Beenakker (dr.)

Jan-Willem Beenakker is werkzaam als natuur­kundig onder­zoeker bij een academisch ziekenhuis. Zijn interesse­gebied omvat o.a. geloof en wetenschap, geloof en samen­leving (klimaat­verandering, vluchtelingen­proble­matiek e.d.) en huwelijk en gezin.

Jan-Willem is gehuwd en vader van drie kinderen. Hij is bestuurslid van de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood.

U kunt Jan-Willem Beenakker benaderen via de coördinator (06) 260 800 52, info@catholicvoices.nl


Jan-Willem Beenakker

Yolande Ramos (dr.)

Yolande Ramos werkt als moleculair cel-bioloog en is gespecialiseerd in moleculaire epidemiologie van artrose. “Ik ben erin geïnteres­seerd om de erfelijke oorzaken van deze ziekte te achterhalen.”

Yolande is breed geïnteresseerd in zaken rond Kerk & samenleving.

U kunt Yolande Ramos benaderen via de coördinator (06) 260 800 52, info@catholicvoices.nl

Yolande Ramos

Hedzer Kooistra (M.Sc. ing)

Hedzer is Adviseur Financiën bij een hulp­organi­satie en tevens mede-eigenaar van een bedrijf dat zich inzet voor werk­zoe­kenden.

“Mijn denk­kader wordt vooral bepaald door mijn jeugd in Suriname. Ik ken geen ander land waar er zoveel begrip is voor elkaars religie. Mede door die achtergrond en mijn werk ben ik geïnteres­seerd in gods­dienst­vrij­heid in een multi­religieuze en/of seculiere samen­leving en in christen­ver­volging. Maar ook in de eigen verant­woorde­lijk­heid in het geloof, zeker rondom zaken als huwelijk en gezin, en het leven in de geestelijke en biologische zin.”

Hedzer is gehuwd en vader van vier kinderen.

U kunt Hedzer Kooistra benaderen via de coördinator (06) 260 800 52, info@catholicvoices.nl

Hedzer Kooistra

Margriet Krijtenburg (dr.)

Margriet is docente Spaans, onderzoeker European Integration en verbonden aan de Haagse Hogeschool.

Margriet heeft vele interesse­gebieden, zoals de rol van de katholieke leek in de seculiere maat­schappij, het spirituele en culturele erfgoed van Europa (proefschrift), het centraal stellen van de mens en zijn trans­cen­dentie in de maatschappij.

Zij kan worden benaderd via de coördinator (06) 260 800 52, info@catholicvoices.nl of via info@mkrijtenburg.eu

Margriet Krijtenburg

Remco Bangma (ir.)

Remco is architect. Zijn interesse­gebieden omvatten o.a. geschiedenis, huwelijk & gezin, sacramenten, vrijheid van geloof en kerk­sluiting.

U kunt Remco Bangma benaderen via de coördinator (06) 260 800 52, info@catholicvoices.nl of (06) 510 79 301, r.bangma@gmail.com


Remco Bangma

Yvonne Koopman-Snep

Yvonne Koopman is journaliste, werkt freelance aan tekst & communicatie en is coördinator Catholic Voices.

Interessegebieden van Yvonne zijn huwelijk & gezin, (seksuele) opvoeding, kerk en communicatie.

Yvonne is betrokken bij kinderwerk en het trainen van kinder- en jeugd­werkers. Zij is bestuurslid bij Radio Maria.

Yvonne is gehuwd en moeder van twee kinderen.

Zij is te bereiken via (06) 260 800 52, info@catholicvoices.nl

Yvonne Koopman-Snep


© Copyright 2017 Catholic Voices Nederland Facebook Facebook Twitter Twitter RSS RSS Deze website is gebouwd en wordt onderhouden door iMoose