Katholiek communiceren

In een wereld die overloopt van controverse

gepubliceerd: vrijdag, 25 januari 2019
foto: Rawpixel - unsplash.com
Hoe kun je het katholieke geluid goed laten klinken in de waaier aan meningen in het publieke debat?
Hoe kun je het katholieke geluid goed laten klinken in de waaier aan meningen in het publieke debat?

Hoe breng je christelijke waarden voor het voetlicht in een samenleving waarin het debat meer en meer op de spits wordt gedreven? Catholic Voices wil katholieken daarvoor de instrumenten in handen geven. “Dat is nodig, want secularisatie viert hoogtij.”

Catholic Voices wil katholieken helpen hun geloof te uiten en de christelijke waarden en normen uit te dragen. “De communicatie rond de Kerk bevindt zich in woelige wateren, daar zijn we ons van bewust. Er is van alles gaande”, zegt José van Dijck, medeoprichter van Catholic Voices Nederland. “De situaties zijn soms zeer complex en onze boodschap sneeuwt gemakkelijk onder in een wereld vol controverse. Door gebrekkige of volledig afwezige informatie denken sommigen zelfs dat religie niet relevant is in de samenleving. Wij willen katholieken vaardigheden aanreiken om vanuit hun christelijke identiteit een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het publieke debat en in persoonlijke ontmoetingen opbouwende gesprekken te kunnen voeren over zaken die het leven raken. Dat is nodig, want secularisatie viert hoogtij waardoor de christelijke visie aan terrein verliest.

De vraag is dan: hoe bereik je mensen met jouw boodschap? Hoe blijf je uit de welles-nietessfeer en laat je ieder in zijn waarde? Om je boodschap over te kunnen brengen, is persoonlijk contact nodig; een brug tussen jou en die ander. Maar hoe bouw je die brug? Dat is een van de zaken waarop we tijdens onze komende trainingsdag (zie kader, red.) ingaan.”

Marketingtechnieken

Freelance journaliste Emy Jansons werkt voor verschillende katholieke organisaties. Ze stelt dat marketingstrategieën nuttig kunnen zijn om kerkelijke evenementen te promoten. “Technieken die marketeers gebruiken, zijn ook interessant voor de boodschap die wij als katholieken willen verkondigen.

Daarmee bedoel ik niet dat evangelisatie een simpele marketingtruc is, integendeel. Evangelisatie kan alleen als het oprecht is en met voldoende ruimte voor de Heilige Geest. Maar sommige manieren van communiceren die marketeers gebruiken, kunnen je wel helpen om groepen mensen te bereiken die je anders niet bereikt.” Onder meer vlogs en blogs zijn goede middelen om mensen te bereiken, aldus Jansons. “Zeker video werkt goed op internet, omdat het een heel persoonlijke manier van communiceren is.”

Communicatie is veranderd in de afgelopen jaren, zegt Van Dijck: “Er zijn meer mogelijkheden, iedereen kan zijn mening wel ergens achterlaten. Communicatie is directer geworden en situaties complexer. We willen duidelijk maken hoe je wordt beïnvloed door wat er om je heen en op de sociale media gebeurt. Ook willen we laten zien dat mensen zelf online invloed kunnen uitoefenen, want het werkt natuurlijk twee kanten op.”

Trainingsdag

Catholic Voices Nederland houdt op 2 februari een trainingsdag in conferentieoord Zonnewende in Moergestel.

Emy Jansons geeft een training over verschillende online en offline marketinginstrumenten die katholieken kunnen inzetten om hun boodschap onder de aandacht te brengen.

Ronald Buijsse gaat in op de invloed van sociale media en hoe die effectief kunnen worden ingezet.

Roeselien Wekker geeft een training over pitchen, het kort en goed presenteren van jezelf en je boodschap. “Daardoor raakt de ander geïnteresseerd en leg je de basis voor een tweede gesprek. Zo bouw je een relatie op waarbij er ook openheid is om op de inhoud van geloofszaken in te gaan zonder dat je tegenover elkaar staat”, aldus José Van Dijck van Catholic Voices Nederland.

(dit interview is verschenen in Katholiek Nieuwsblad van vrijdag 25 januari 2019)
© Copyright 2020 Catholic Voices Nederland Facebook Facebook Twitter Twitter RSS RSS Deze website is gebouwd en wordt onderhouden door iMoose