Katholiek Geluid - Vorming voor elke katholiek

gepubliceerd: donderdag, 30 oktober 2014
Katholiek Geluid - Vorming voor elke katholiek

Gedurende drie zaterdagen, 28 maart, 13 juni en 26 september 2015 wordt er een vorming Strategische Geloofs­commu­nicatie aange­boden. Doel van deze vorming, bedoeld voor iedere geïnte­res­seerde katholiek, is om in het leven van alledag goed in te kunnen gaan op ‘lastige vragen’ die alles te maken hebben met een katholieke levens­over­tuiging. Deze vorming wordt georga­ni­seerd door de organi­sa­toren van Catholic Voices Nederland.

Katholiek Geluid is gebaseerd op de principes en werkwijze van ‘Catholic Voices’. Dit laatste is een media­trainings­project waarbij kandi­daten leren om op positieve wijze de visie van de Kerk helder uiteen te zetten in de media. Maar niet alleen daar is het nodig om de standpunten van de katholieke Kerk helder uit te leggen. Ook op een feestje, op het schoolplein of op het werk word je soms gecon­fron­teerd met lastige kwesties die alles te maken hebben met je katholieke geloof: euthanasie, dokter Corrie of anticonceptie.

Zaterdag 1: de strategie

Op 28 maart 2015 wordt ingegaan op de werk­wijze en benadering van Catholic Voices. Een aspect is het ‘reframen’ (in een nieuw kader plaatsen) van een uitspraak. Daarmee wordt bedoeld dat in het standpunt van de ander vaak een christelijke waarde zit. Zo wil men met euthanasie ‘onnodig lijden voorkomen’. Een stand­punt dat we als katholieken eveneens onder­schrijven. Vraag is hoe je nu op een goede manier ‘de brug’ kunt slaan naar de katholieke visie over dezelfde kwestie. Daar zijn principes voor die tijdens deze eerste zaterdag worden toegelicht. Ook wordt in de middag concreet geoefend met lastige kwesties.

Zaterdag 2: medisch-ethische vraagstukken

Op 13 juni 2015 wordt er ingegaan op medisch-ethische kwesties, zoals abortus, euthanasie, stamcel­therapie, e.d., waarmee de input van de eerste zaterdag concreet kan worden gemaakt. In de ochtend wordt er een inleiding gegeven over deze kwesties: wat leert de Kerk hierover in hoofdlijnen en wat is de maat­schappelijke visie ten aanzien van deze onder­werpen? Deze kwesties worden daarna geoefend in kleine groepen aan de hand van de strategie en werkwijze van Catholic Voices.

Zaterdag 3: issues op het gebied van relaties en seksualiteit

De laatste zaterdag op 26 september 2015 spreken we over relaties en seksualiteit. Opnieuw is er in de ochtend een inleiding over wat de Kerk leert in hoofd­lijnen en ook waarom. Vervolgens is er in de middag weer tijd om te oefenen in kleine groepen.

Getuigen van Christus zijn…

Gedurende deze zaterdagen gaat het niet alleen om het leren van vaardigheden of strategieën om het standpunt van de Kerk goed te kunnen uitleggen. Uiteindelijk is iedere katholiek geroepen om een getuige te zijn. Niet om een ‘gelijk’ te halen, maar om de persoon en zijn of haar verlangen naar geluk te zien, en hem of haar te helpen dichter naar Christus te komen.

Praktisch

De trainings­dagen worden gehouden in het Sint-Janscentrum, Papenhulst 4, 5211  ’s-Hertogenbosch. De dagen duren van 9.30 tot 17.00 uur.

Het verdient de voorkeur om aan alle drie de trainings­dagen deel te nemen.
De kosten van de drie trainingsdagen zijn € 65 inclusief een lunch.
De kosten per losse trainingsdag zijn € 25 inclusief lunch.
Overmaken op IBAN nummer: NL65 FVLB 0225 2036 50
t.n.v. Stichting Gabriel o.v.v. Katholiek Geluid.

Aanmelden voor de training kan via: info@catholicvoices.nl
Graag uw naam, beroep en parochie vermelden alsmede een korte motivatie om aan de training deel te nemen. S.v.p. aanmelden voor 1 maart 2015.
© Copyright 2021 Catholic Voices Nederland Facebook Facebook Twitter Twitter RSS RSS Deze website is gebouwd en wordt onderhouden door iMoose