Slot Synode: een nieuwe route over vertrouwde wegen

gepubliceerd: zondag, 25 oktober 2015
Slot Synode: een nieuwe route over vertrouwde wegen

De Synode over het Gezin is geëindigd met een reeks van aanbevelingen aan paus Franciscus. Bij de stemming over het slotdocument op zaterdag 24 oktober, werden alle 94 paragrafen met de vereiste tweederde meerderheid aangenomen. In zijn slottoespraak benadrukte paus Franciscus dat het er bij de Synode vooral om te doen was de realiteit door Gods ogen te (gaan) zien.

In het slotdocument worden dan ook geen besluiten genomen; het is slechts een aanbeveling aan paus Franciscus. In de laatste paragraaf schrijven de synodevaders dat zij het document aan de paus geven met de vraag, er een document over het gezin op te baseren.

Slotdocument

Hoewel de media vooral inzoomt op de paragrafen die gaan over hertrouwd gescheidenen alsook de paragraaf over mensen met homoseksuele gevoelens, zijn de overige negentig paragrafen eigenlijk veel interessanter. Zij tonen een visie voor de Kerk die een van de belangrijkste verschuivingen in de pastorale aanpak betekent. Aldus Austen Ivereigh, journalist en Catholic Voices in Engeland op de CVComment blog (bijdrage 16). Daags voorafgaand aan het slot had hij nog eens duidelijk aangegeven waar het bij de Synode allemaal om te doen was (bijdrage 14):

“De meningsverschillen tijdens de synode gingen niet over de leer, maar over de vraag of een andere aanpak het getuigenis dat de Kerk geeft van die leer zou schaden. Dat is de reden waarom de onenigheid over kwesties als pastorale hulp aan de hertrouwd gescheidenen, of de taal die gebruikt zou moeten worden bij homorelaties of samenwonenden, de waarheid van een diepere eenheid heeft verstoord. Over de centrale katholieke leerstellingen is deze synode opmerkelijk eensgezind.

(…)

Het probleem is dus niet onenigheid over de doctrine geweest: er is geen onenigheid over het vitale belang van het gezin, of dat een echt huwelijk alleen tussen een man en een vrouw kan bestaan, onverbrekelijk en open voor kinderen. De echte verdeeldheid is dezelfde als bij het Tweede Vaticaans Concilie - hoe de Kerk zich verhoudt tot de wereld, vooral tot die wereld die niet voldoet aan wat de Kerk leert. Moet hen de les worden gelezen of moeten ze worden genezen? Hebben ze duidelijkheid nodig of begrip?

Daarom doen de berichten over verdeeldheid en onenigheid tekort aan de waarheid van deze synode. Het echte verhaal is hoe de synode de Kerk substantieel op een nieuwe weg heeft gezet – een die de steun heeft van de bisschoppen wereldwijd. En die nieuwe richting zal zichtbaar zijn in de aanbevelingen in het slotdocument.”

Links




© Copyright 2021 Catholic Voices Nederland Facebook Facebook Twitter Twitter RSS RSS Deze website is gebouwd en wordt onderhouden door iMoose