De paus, de Kerk en het gezin

Synode over het Gezin - Rome 4 t/m 25 oktober

gepubliceerd: maandag, 5 oktober 2015

Nederlandse katholieken over de paus en zijn gezinsbeleid

Katholieke leken, elk vanuit hun eigen beroep en betrokkenheid met het geloof, staan klaar om voor radio, TV en kranten het rooms-katholieke geloof toe te lichten. Zij hebben zichzelf verdiept in wat de Kerk zegt, wat dit betekent voor hun eigen leven en kunnen het standpunt van de Kerk helder en bondig verwoorden voor een breed publiek.

Dat is juist nu interessant omdat er rondom de Synode over het Gezin, die zondag 4 oktober in Rome is gestart, veel hoog­ge­spannen verwach­tingen leven en de uitspraken van paus Franciscus over de diverse gezinsthema’s kritisch worden gevolgd. Hij vestigt immers voort­durend de aandacht op het gezin en benadrukt het belang ervan voor de gezinsleden zelf, voor de maatschappij en voor de kerkelijke gemeenschap.

Hoe zit het nu? Waarom is het bijzonder wat de paus doet? Wat betekenen de synodes voor de gewone katholiek? En wat vinden ze ervan? Deze mensen kunnen u daarover te woord staan:

naam expertise / interesse benaderen via
Jan-Willem Beenakker dr. Natuurkundig onderzoeker
06 26080052
Margriet Krijtenburg dr. Europakenner en docente Spaans aan de Haagse Hogeschool (06) 260 800 52 of
(070) 42 770 18 (privé)
info@mkrijtenburg.eu
Remco Bangma ir. Architect (06) 260 800 52 of
(06) 510 79 301 (privé)
r.bangma@gmail.com
Bregje Huisman drs. Anesthesioloog-pijn­specialist en consulent palliatieve zorg VUmc (06) 260 800 52 of
(06) 44 80 22 26 (privé)
baahuisman@gmail.com
Yolande Ramos dr. Medisch bioloog, post­doctoraal onder­zoeker (06) 260 800 52
Hedzer Kooistra M.Sc ing. Financieel Adviseur bij een hulp­orga­ni­satie, mede-eigenaar bedrijf dat zich inzet voor werk­zoekenden (06) 260 800 52
Yvonne Koopman
Journaliste
Coördinator Catholic Voices
(06) 260 800 52
info@catholicvoices.nl

Catholic Voices Nederland heeft zich ten doel gesteld leken een stem te geven in het publieke debat. Praten mét een katholiek is immers veel sterker dan alleen maar praten óver diezelfde katholiek. Zij doen dit niet als woordvoerders in opdracht van de Kerk, maar zijn gewone Nederlanders die in staat zijn het katholieke geloof uit te leggen. Zij schromen niet in te gaan op lastige vragen over huwelijk en gezin, leven en dood, klimaat en milieu, vluchtelingen, etc.

U kunt hen benaderen ofwel via de coördinator (Yvonne Koopman, (06) 260 800 52, info@catholicvoices.nl) of rechtstreeks zoals in bovenstaande lijst aangegeven. Uitgebreidere informatie over Catholic Voices en over de hierboven genoemde personen kunt u vinden op www.catholicvoices.nl
© Copyright 2019 Catholic Voices Nederland Facebook Facebook Twitter Twitter RSS RSS Deze website is gebouwd en wordt onderhouden door iMoose